Poskytuji terapie manželským párům a biblické poradenství všem, kdo hledají cestu k Bohu.

Nabízím

poradenství v konfliktních a krizových situacích

v situacích ztráty orientace a smyslu života

párové manželské poradenství

Můj příběh

Jmenuji se Karel Slíva a rád bych vám nabídl poradenství v obtížných, krizových situacích a podporu při hledání smyslu života a při řešení manželských krizí.

Vystudoval jsem na filozofické fakultě v Ostravě sociální práci a psychologické poradenství. Absolvoval jsem poradenské vzdělávání v logoterapii a existenční analýze. Pracuji jako poradce a terapeut v rodinné poradně Centra sociálních služeb Ostrava.

Mým původní povoláním byla kněžská služba v římskokatolické církvi. Stal jsem se knězem v roce 1988. Své vzdělávání v teologii jsem ukončil postgraduálním studiem v Římě na papežské Univerzitě v Lateránu. Působil jsem v několika farnostech Ostravsko-opavské diecéze. Setkal jsem se s celou řadou lidí, poznal jejich osudy a naučil jsem se jim naslouchat. Byla to pro mě škola života, které nelituji a patří do celku mého života.

V roce 2014 jsem se oženil, bylo to mé druhé nejzávažnější životní rozhodnutí. Po dvaceti pěti letech kněžské služby a ve čtyřiapadesáti letech života jsem měl odvahu začít žít jinak. Musím říct, že nyní cítím v duši, že žiji pravdivěji. Mám ženu a dítě, poznávám život v jeho všednosti, prostotě i radosti.

Mým prvním zaměstnáním po odchodu z kněžské služby byla práce z bezdomovci na ulici. Byl jsem za ní vděčný. Poznal jsem lidi na dně života a bídy, kterou si bohužel ani nedokáži dostatečně uvědomit.

Krátce jsem pracoval v domě se zvláštním režimem v Pržně v organizaci Náš svět. s lidmi duševními a mentálními poruchami.

Pokud budete chtít se setkat a hovořit o svém životním příběhu, jsem vám k dispozici.

Kontakt

karlos.robin@gmail.com

733 267 672

Ostrava a okolí